หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โรงแรม @ INN YRU - โรงแรมใหม่ในยะลา  ห้องพักหรู ปลอดภัย

โรงแรม @ INN YRU (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

โรงแรม @ INN YRU (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) เพื่อการเรียนการสอนสู่โรงแรมฮาลาล ระดับมาตราฐาน ครบวงจรที่สุดในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารสังคมศาสตร์ เยี่ยงอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดให้บริการห้องพัก จำนวน 55 ห้อง รวมถึงจัดอบรม ประชุม สัมมนา และเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่เรียนสาขาด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ และตลอดจนอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้